Formation/visite d’échange sur la fabrication de confiture et le commerce équitable à Madagascar

Ascoopérative manampysociations, centres de formation, étudiants, particuliers, ceci vous intéresse: la coopérative Manampy Ambatolampy propose une formation/visite d’échange sur la fabrication de confiture et le commerce équitable à Madagascar.

adresse:Coopérative Manampy Ambatolampy, PK60+400. tel 261 33 28 311 22 – e-mail: ninahty@orange.mg

Ho antsika rehetra fikambanana, mpianatra, Mpitanatana sekoly maro samy hafa ta-hafantatra na te-hitondra ireo mpianany any amin’ny KOPERATIVA MANAMPY AMBATOLAMPY, PK 60+400 na koa manana heritreritra hanao FORMATION CONFITURE na ny COMMERCE EQUITABLE DE MADAGASCAR ( ANCESM) dia antsoy ny tel 033 28 311 22 na manorata ao e-mail: ninahty@orange.mg. Tongava fa vovona hanampy anao ny Manampy.